შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ზუგდიდში პრაიმედმა აღნიშნა